Lưu trữ | Tháng Chín, 2015

Chương 34 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

23 Th9

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu

Hana: Đây là chương cuối cùng được dì Gấu bếu trợ giúp, từ chương sau bạn Hana lại tự mình chiến đâu òi…. Cô đơn à nha J)

Chương 34 Tiếp tục đọc

Chương 33 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

18 Th9

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu êu dấu

Chương 33 Tiếp tục đọc

Chương 32 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

13 Th9

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút : Dì Gấu lại quên nửa chương và mẹ Mều phải tiếp chiêu

Chương 32 Tiếp tục đọc

Chương 31 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

8 Th9

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu Bếu

Chương 31

Hana: Dạo này lại bận quá, giờ tớ lại cố gắng quay lại sớm với các bạn nhá, cố hoàn trong năm nay chứ lê thê quá roài….. Tiếp tục đọc