Lưu trữ | Tháng Tám, 2015

Chương 30 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

25 Th8

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu Bếu + Mẹ mều

Hana: Hình như Dì Gấu đang gõ dở nửa chương mà tưởng gõ xong rồi hay sao ý J)

Chương 30 Tiếp tục đọc

Chương 29 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

20 Th8

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu Bếu

Chương 29 Tiếp tục đọc

Chương 28 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

15 Th8

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu Bếu

Chương 28 Tiếp tục đọc

Chương 27 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

10 Th8

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu Bếu

Chương 27 Tiếp tục đọc

Chương 26 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

5 Th8

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hoá

Chấm mút: Dì Gấu bếu

Chương 26 Tiếp tục đọc

Chương 25 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

1 Th8

Tớ trở lại rồi đây, dạo vừa rồi nhà tớ có việc…. xin lỗi nha

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu êu của êm

Chương 25 Tiếp tục đọc