Lưu trữ | Tháng Mười Một, 2014

Chương 17 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

16 Th11

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Mẹ mèo Hana

Chương 17 Tiếp tục đọc

Chương 16 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

9 Th11

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Mẹ mèo Hana

Chương 16 Tiếp tục đọc

Chương 15 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

2 Th11

Này, Tình yêu có bán không – Lâm Hóa

Chấm mút: Mẹ mèo Hana

Chương 15

Hana: Tình hình là đã lừa được Gấu Bếu, thêm nữa mình đã đang gõ chương 18 nên chắc 1t 1c vào cuối tuần cho mọi người phấn khích nhé ^^. Đến khi nào mình và gấu làm được nhiều nhiều mình sẽ tăng lần post sau he ^^. Thanks Gấu Bếu. Cún êu mi má dì nà :* Tiếp tục đọc