Lưu trữ | 14:14

Vô Diệm vương phi – Chương 98

11 Th4

Tác giả: Phong Vân tiểu yêu

Edit: Panda đào hoa

Chương 98 – Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan (*)

(*) câu này xuất phát từ điển tích Ngô Tam Quế vì Trần Viên Viên mà khởi xướng chiến tranh Tiếp tục đọc

Chúc mừng sinh nhật Mụ Kiều

11 Th4