Lưu trữ | 12:12

Chạy theo hạnh phúc – Văn án

30 Th1

Chạy Theo Hạnh Phúc

(Mịch ái truy hoan)

Hạ Gia Chi Bảo

Văn án 1:

Gặp gỡ nơi đây, với cô chính là mất đi cuộc sống yên tĩnh, chính mình cũng mất đi toàn bộ thế giới…

Một người là bá chủ của giới xã hội đen, tàn khốc lạnh lùng như băng, ngay từ đầu đã chiếm đoạt  cô, cuối cùng lại bại bởi hạnh phúc của cô; một người là một cô bé khờ khạo hoạt bát, bị cưỡng chế đẩy vào thế giới của anh, bị thương tổn, lại cười nói với anh câu tha thứ.

Văn án 2:

Tiếp tục đọc