Lưu trữ | 11:11

Trộm trái tim, đoạt ái tình – Phiên ngoại 2

21 Th1

Tác giả: Đông Tẫn Hoan

Edit: Panda đào hoa

Phiên ngoại 2 – Thư tình        

Tiếp tục đọc

Cách đi kiện nếu nhà bị khóa ^_^

21 Th1

Nhà Vô Ảnh La Sát được mở lại rồi, nhà ta cũng vậy, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ *chụt chụt*

Vậy nên nếu có nhà nào lại bị report thì mong mọi người giúp đỡ bằng cách này nha 🙂

Các bạn hãy làm theo cách này

Vào link dưới

http://en.support.wordpress.com/suspended-blogs/

Điền tên,email. website thì điền tên địa chỉ blog bị reprt
ví dụ: http://voanhlasathongnhi.wordpress.com/

ở phần comment thì điền vài dòng đại loại như:

To whom it may concern,
I have followed the blog voanhlasathongnhi.wordpress.com for nearly two years, and today I am surprised to see the blog gets suspended. This blog is a warm place to make new friends who share the same interests. The blog owner is a nice person and the contents of the blog are her writings, she strictly complies with your terms of services. It is sad that someone filed such a invalid claim against her. There is nothing in her blog that violate any copyright or your term of services at all. I hope you can investigate this matter and reopen her blog. I know that you take your term of services seriously, and there is someone who are taking advantage of your good intention for their own interest. Please don’t let those people destroy all the effort of blog owner of voanhlasathongnhi.wordpress.com. It takes her days and days to achieve such an amazing blog. If her blog gets suspended for such a invalid claim, we have no motivation to join the WordPress community since all the efforts and time commitments are destroyed so easily. Please Please understand our circumstances and reopen the blog.

Cảm ơn mọi người nhiều!!!!