Lưu trữ | Tháng Mười Hai, 2012

Trộm trái tim, đoạt ái tình – chương 91

30 Th12

Tác giả: Đông Tẫn Hoan

Edit: Panda đào hoa

Chương 91 – Tức giận

Tiếp tục đọc

Trộm trái tim, đoạt ái tình – chương 90

29 Th12

Tác giả: Đông Tẫn Hoan

Edit: Hạt dẻ

Beta: Panda đào hoa

Chương 90 – Bị nhục

Tiếp tục đọc

Trộm trái tim, đoạt ái tình – chương 89

28 Th12

Tác giả: Đông Tẫn Hoan

Edit: Hạt dẻ

Beta: Panda đào hoa

Chương 89 – Hủy hôn

Tiếp tục đọc

Trộm trái tim, đoạt ái tình – chương 88

27 Th12

Tác giả: Đông Tẫn Hoan

Edit: Hạt dẻ

Beta: Panda đào hoa

Chương 88 – Sự thật

Tiếp tục đọc

Trộm trái tim, đoạt ái tình – chương 87

26 Th12

Tác giả: Đông Tẫn Hoan

Edit: tiểu bạch kiểm

Beta: Hạt dẻ

Chương 87 – Đánh người

Tiếp tục đọc

Trộm trái tim, đoạt ái tình – chương 86

25 Th12

Tác giả: Đông Tẫn Hoan

Edit: tiểu bạch kiểm

Beta: Hạt dẻ

Chương 86 – Người bên cạnh

Tiếp tục đọc

Trộm trái tim, đoạt ái tình – chương 85

24 Th12

Tác giả: Đông Tẫn Hoan

Edit: tiểu bạch kiểm

Beta: Hạt dẻ

Chương 85 – Gặp lại

merry_christmas

Tiếp tục đọc

Trộm trái tim, đoạt ái tình – chương 84

24 Th12

Tác giả: Đông Tẫn Hoan

Edit: Panda đào hoa

Chương 84 – Nhớ thương

giangsinh

Tiếp tục đọc

Trộm trái tim, đoạt ái tình – chương 83

23 Th12

Tác giả: Đông Tẫn Hoan

Edit: Panda đào hoa

Chương 83 – Tính toán 

Tiếp tục đọc

Trộm trái tim, đoạt ái tình – chương 82

22 Th12

Tác giả: Đông Tẫn Hoan

Edit: Panda đào hoa

Chương 82 – Biến hóa

Tiếp tục đọc