Lưu trữ | 20:20

Hội Anti – Ebook lậu

27 Th3

Hi cả nhà…. ♥♥♥

Đọc cái tên chắc biết nội dung là gì rồi nhỉ???

Tớ không yêu cầu các bạn anti – ebook được cho phép, tớ chỉ mong muốn kêu gọi các bạn từng đọc truyện ở nhà tớ cũng như những blog có eb bị làm trái phép lên tiếng không ủng hộ hành động làm eb trái phép như thế.

Gần đây nhà Hana xảy ra tình trạng [Truyện Hoàn và bị một số bạn đọc copy tự làm eb, sau đó dưới sự phát động của một số người đã up lên Media để phát tán]

Tiếp tục đọc

Nghê Thường Thiết Y – Chương 12

27 Th3

Edit: Panda đào  hoa

Chương 12

Tiếp tục đọc