Lưu trữ | 22:15

Chương 10 – Khoan Thai Đến Chậm

10 Th3

Khoan thai đến chậm

Edit: Panda đào hoa

Beta: Hana mều già

Chương 10- Ông già Noel Tiếp tục đọc

Nghê Thường Thiết Y – Chương 3

10 Th3

Edit: Panda đào hoa

Chương 3

Tiếp tục đọc

Big Show 2012 – Big Bang Alive Tour + SBS

10 Th3

Update thêm 3 cái per trên SBS còn nóng hổi nhá ^^

Alive Tour

Tiếp tục đọc