Lưu trữ | 15:30

Đạo phi thiên hạ 134.2

8 Th2

Edit: Panda đào hoa

Beta: Phù dung đào hoa

Chương 134.2 

Tiếp tục đọc

Thông báo chuyển về nhà cũ của Kiều già ^^

8 Th2
*1 2 3 4 5 6 7 8 9 loa loa* Xin chào mọi người, tình hình là nhà của Kiều tỷ (tức Kiều già, mụ Kiều, Kiều mỏ nhọn…bao nhiu cái xấu Kiều xin lãnh hết hố hố), link đây ạ http://kieunhuxuan.wordpress.com/ đã dược mở  lại *tung bông*
Mong mọi người ghé thăm và ném đá (à nhầm ủng hộ) nhiệt tình cho nhà của Kiểu Tỷ *chụt chụt*

Tuyết Lạc Trần Duyên 40

8 Th2

Edit: Nana

Beta: Phù dung đào hoa

Chương 40- Tôi đau lòng mắng anh

Tiếp tục đọc