Đào Hoa Quy

18 Tháng 10

Phù dung và Panda cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian ghé qua ngôi nhà nhỏ xinh này.

Chào mừng các bạn vào  tham quan thoải mái , nhưng  đừng mang gì ra khỏi đây.

Mong các bạn có gì thắc mắc hay bức xúc cũng nên  góp ý nhẹ nhàng. Xin nhớ lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Cũng biết các bạn vì yêu thích nên mới giục truyện, nhưng các bạn có biết những lời giục truyện chỉ làm editors cảm thấy áp lực, đôi khi tiến độ lại càng chậm hơn.  Thay vì giục truyện thì các bạn có thể comt chia sẻ, khích lệ thì tiến độ sẽ nhanh hơn.

Chương 30 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

25 Tháng 8

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu Bếu + Mẹ mều

Hana: Hình như Dì Gấu đang gõ dở nửa chương mà tưởng gõ xong rồi hay sao ý J)

Chương 30 Đọc tiếp

Chương 29 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

20 Tháng 8

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu Bếu

Chương 29 Đọc tiếp

Chương 28 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

15 Tháng 8

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu Bếu

Chương 28 Đọc tiếp

Chương 27 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

10 Tháng 8

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu Bếu

Chương 27 Đọc tiếp

Chương 26 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

5 Tháng 8

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hoá

Chấm mút: Dì Gấu bếu

Chương 26 Đọc tiếp

Chương 25 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

1 Tháng 8

Tớ trở lại rồi đây, dạo vừa rồi nhà tớ có việc…. xin lỗi nha

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu êu của êm

Chương 25 Đọc tiếp

Chương 24 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

27 Tháng 6

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu Bếu

Chương 24 Đọc tiếp

Chương 23 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

22 Tháng 6

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu bếu của em Cún yêu   

Chương 23 Đọc tiếp

Chương 22 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

17 Tháng 6

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu bếu của em Cún yêu

Chương 22 Đọc tiếp

Chương 21 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

12 Tháng 6

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu bếu của em Cún yêu

Chương 21 Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 048 other followers