Đào Hoa Quy

18 Oct

Phù dung và Panda cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian ghé qua ngôi nhà nhỏ xinh này.

Chào mừng các bạn vào  tham quan thoải mái , nhưng  đừng mang gì ra khỏi đây.

Mong các bạn có gì thắc mắc hay bức xúc cũng nên  góp ý nhẹ nhàng. Xin nhớ lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Cũng biết các bạn vì yêu thích nên mới giục truyện, nhưng các bạn có biết những lời giục truyện chỉ làm editors cảm thấy áp lực, đôi khi tiến độ lại càng chậm hơn.  Thay vì giục truyện thì các bạn có thể comt chia sẻ, khích lệ thì tiến độ sẽ nhanh hơn.

Chương 34 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

23 Sep

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu

Hana: Đây là chương cuối cùng được dì Gấu bếu trợ giúp, từ chương sau bạn Hana lại tự mình chiến đâu òi…. Cô đơn à nha J)

Chương 34 Đọc tiếp

Chương 33 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

18 Sep

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu êu dấu

Chương 33 Đọc tiếp

Chương 32 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

13 Sep

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút : Dì Gấu lại quên nửa chương và mẹ Mều phải tiếp chiêu

Chương 32 Đọc tiếp

Chương 31 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

8 Sep

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu Bếu

Chương 31

Hana: Dạo này lại bận quá, giờ tớ lại cố gắng quay lại sớm với các bạn nhá, cố hoàn trong năm nay chứ lê thê quá roài….. Đọc tiếp

Chương 30 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

25 Aug

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu Bếu + Mẹ mều

Hana: Hình như Dì Gấu đang gõ dở nửa chương mà tưởng gõ xong rồi hay sao ý J)

Chương 30 Đọc tiếp

Chương 29 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

20 Aug

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu Bếu

Chương 29 Đọc tiếp

Chương 28 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

15 Aug

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu Bếu

Chương 28 Đọc tiếp

Chương 27 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

10 Aug

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu Bếu

Chương 27 Đọc tiếp

Chương 26 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

5 Aug

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hoá

Chấm mút: Dì Gấu bếu

Chương 26 Đọc tiếp

Chương 25 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

1 Aug

Tớ trở lại rồi đây, dạo vừa rồi nhà tớ có việc…. xin lỗi nha

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu êu của êm

Chương 25 Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 059 other followers